Malutkie drewniane obrazeczki / Small wooden pictures

Malutkie obrazeczki na drewnianych deseczkach. Deseczki sosnowe 5/5 cm. Farby akrylowe.

Small pictures on wooden boards. Acrylic paints.