Słodkie żabki na drewnie są popularne wśród zwolenników moich prac.

Sweet, wooden frogs are popular among followers of my works.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz