Motyle / Butterflies

Kolekcja kolorowych motyli na drewnianych krążkach.  Różne wielkości. Naturalny sznurek konopny do zawieszenia krążka na ścianie. 

Collection of colorful butterflies on wooden discs. Different size. Natural hemp rope to hang the disc on the wall.